Ráðgjafar viðskiptaráðgjöf

Þjónusta

Rekstarráðgjöf (Corporate finance)

Almenn ráðgjöf um rekstur fyrirtækja sem felur í sér meðal annars greiningu á stöðu fyrirtækisins, tillögugerð til úrbóta og eftirfylgni.

Viðskiptaáætlanir, stefnumótun og arðsemismat (Strategic planning) – Aðstoð við gerð viðskiptaáætlana til notkunar fyrir fjárfesta, lánastofnanir, sjóði og eigendur.

Rekstrarúttekt og stöðumat ( Sector comparison) – Mat á rekstri og stöðu fyrirtækja með samanburði við sambærileg fyrirtæki í sambærilegum greinum.

Greining ársreikninga og verðmat fyrirtækja (FCF) – Greining dulinna eigna og leiðréttir ársreikningar. Verðmat fyrirtækja með frjálsu fjárflæði og samanburði við eignavirði og vh hlutföll.

Samruni og yfirtökur (Corporate mergers and acquisitions) – Aðstoð við greiningu á samrunatækifærum og aðstoð við samruna og yfirtökuferlið

Skuldsettar yfirtökur (Leveraged and management buyouts) – Aðstoð við greiningu á yfirtökutækifærum og aðstoð við yfirtökuferlið.

Stofnun fyrirtækja, mat á viðskiptatækifærum (Evaluation of new businesses) – Ráðgjöf um stofnun fyrirtækja, greining og áhættumat á nýsköpunartækifærum.

Endurskipulagning fyrirtækja (Corporate recovery services)

Ráðgjöf til fyrirtækja sem hafa ekki staðið undir væntingum eigenda. Ráðgjöfin felur í sér tillögugerð sem stuðlar að betri afkomu rekstursins, aðstoð við endurskipulagningu, fjármálastjórnun, samskipti við lánardrottna og bankastofnanir.

Endurskipulagning reksturs (Operational restructuring) – Rekstarreikningur greindur og gerðar tillögur til endurbóta

Þjónusta

 

Endurskipulagning efnahags (Financial restructuring) – Eignir og skuldir metnar með tilliti til hagstæðustu samsetningar

Rekstarhagræðing (Cost reduction) – Allir kostnaðarliðir skoðaðir og bornir saman við önnur sambærileg fyrirtæki

Samningar við lánardrottna (Debt advice) – Endurskipulagning skuldasamsetningar í samvinnu við lánardrottna

Skuldaskilasamningar (Creditor negociations) – Ráðgjöf til skuldsettra fyrirtækja í formi samningaumleitana við kröfuhafa.

Kaup og sala fyrirtækja (Corporate mergers and acquistions)

Fjármögnun fyrirtækja (Financing)

Kaup og sala fyrirtækja (M & A)

Skjalagerð vegna viðskiptanna er í höndum Jóhannesar S. Ólafssonar hrl